صرف اتنا بتا دو

مناسب سمجھو تو

صرف اتنا بتا دو

دل بےچین ہے کہیں__ تم اداس تو نہیں..!

About the author

Pretium lorem primis senectus habitasse lectus donec ultricies tortor adipiscing fusce morbi volutpat pellentesque consectetur risus molestie curae malesuada. Dignissim lacus convallis massa mauris mattis magnis senectus montes mollis phasellus.

Leave a Comment